Menu

Aanbesteding

Terug BouwprocesAanbesteding
Kant en klaar plan of wilt u dat wij met u meedenken?
Vergunningsaanvraag onderbouwen met tekening, berekening en visualisering
De droom dichterbij

Alle facetten die te maken hebben met een nieuwbouw of verbouwing zijn samen te vatten in een bouwproces. Zoals alles begint het met een idee. Het uitgangspunt. De initiatieffase ligt bij de opdrachtgever. Deze heeft een perceel met of zonder pand, maar bovenal heeft deze een plan. Het bestemmingsplan is getoetst, de mogelijkheden zijn verkend en het programma van eisen gedeeld met de architect. Die brengt de droom naar de ontwerpfase. 

Direct contact
Passen en meten

De architect gaat passen en meten. Puzzelen binnen de gestelde kaders van de opdrachtgever en de geldende wettelijke bepalingen en gemeentelijke regelgeving. Het schetsontwerp dient als onderlegger voor de goedkeuring van zowel opdrachtgever als gemeentelijke adviseurs, zoals een welstandscommissie. Hierna wordt een definitief ontwerp gemaakt, met een bestek waarin de constructies en materialen staan beschreven en de bestektekeningen, met de juiste maatvoeringen. Een kostenraming geeft richting en noemen we dan ook wel een directiebegroting. Meestal is dit het moment dat Wildeboer Bouw in beeld komt. 

Direct contact
Met onze kennis en ervaring kunnen wij deze fase versnellen
Dat scheelt in het voorstadium al tijd en dus geld
Wat gaat dat kosten?

Met de kostenraming, het goedgekeurde bestek en de tekeningen kan prijsvorming plaatsvinden. Als aannemer maken wij een begroting op detail, inclusief btw is dit de aanbiedingsprijs, exclusief btw de aanneemsom. Met onze gedegen manier van werken en transparantie wijze van weergeven biedt Wildeboer Bouw belangrijke meerwaarde. Vergelijken, completeren, hier en daar een suggestie, misschien wat bezuinigen. Als gefinancierd wordt, ziet de geldverstrekker graag het hele en vooral reële plaatje. En zo gaat u toch ook graag de volgende fase in? De werkvoorbereiding kan hierna starten.

Direct contact
Mens en materiaal

Tijdens de werkvoorbereiding maken wij een werkbegroting en werken wij de tekeningen uit. Eventuele onderaannemers worden vastgelegd, net als afspraken met leveranciers. Aan de algemene planning die met de opdrachtgever gedeeld wordt, zijn diverse tijdsschema's verbonden. Mens en materiaal vormen de basis. Bij Wildeboer Bouw wijzen wij altijd een uitvoerder aan. Een ervaren kracht die als de spreekwoordelijke spin in het web fungeert. Aanspreekpunt voor alle partijen, knelpunten signalerend en met een groot probleemoplossend vermogen. De uitvoerder werkt in veel gevallen gewoon mee. 

Direct contact
De beste reclame zijn wij zelf

Binnen onze regio laten wij graag zien waar wij aan het werk zijn. Bouwborden en aanwijzers dragen ons beeldmerk. Als het nodig is, plaatsen wij een schaftkeet. Net als de bussen voorzien van onze naam. Onze mensen zijn duidelijk herkenbaar en zich bewust van de omgeving. Een timmerman timmert, zaagt en maakt gaandeweg troep en herrie. Het laatste wordt tot het minimum beperkt, het eerste keurig opgeruimd. Elke dag. Want waar wij aan het werk zijn, maken we reclame. Door wat we doen en wat we maken, maar ook door hóe we het doen om zoiets moois te maken. Vandaar dat we meermaals na oplevering aan de slag mogen bij de buren. Uitvoering is onze reclame!

Direct contact
Onze recente nieuwsbrief al gezien?
Onze recente nieuwsbrief al gezien?

Vlak voor het kerstreces verzonden wij een actuele nieuwsbrief. Gemist?
Lees hier